Đau thì cứ khóc, nhưng rồi hãy ngẩng đầu lên

Đau thì cứ khóc, nhưng rồi hãy ngẩng đầu lên

Đau thì cứ khóc, nhưng rồi hãy ngẩng đầu lên

Đau thì cứ khóc, nhưng rồi hãy ngẩng đầu lên