Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ

Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ

Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ

Em đã ổn, còn anh vẫn bình yên chứ