Việt Nam đứng áp chót trong bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” của LHQ

Việt Nam đứng áp chót trong bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” của LHQ

Việt Nam đứng áp chót trong bảng xếp hạng “Quốc gia đáng sống” của LHQ