dung-bat-tre-con-hao-ton-tri-tue-vi-nhung-con-so-vo-hon-1

dung-bat-tre-con-hao-ton-tri-tue-vi-nhung-con-so-vo-hon-1

GS Nguyễn Lân Dũng đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuyển sang xét tốt nghiệp.