Học sinh THPT có thể chỉ còn học 4 môn

0
93

Chiều ngày 5/8 Bộ Giáo dục Đào tạo công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông trong đó quy định học sinh THPT chỉ còn phải học 4 môn.

Học sinh THPT có thể chỉ còn học 4 môn

Học sinh THPT có thể chỉ còn học 4 môn

Chiều tối 5/8, Bộ GD-ĐT đã công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Mục đích đưa ra của dự thảo này nhằm lấy ý kiến đóng góp của xã hội để có thể thay đổi môn học trong các cấp học. Theo dự thảo, học sinh có thể thay đổi tự chọn môn học và chuyên đề học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình.

Dự thảo cũng nêu rằng, học sinh phải hoàn thành số lượng các môn học, chuyên đề học tập tối thiểu theo quy định trong chương trình giáo dục.

Bên cạnh đó, nhà trường có thể mời giáo viên thỉnh giảng, gửi học sinh sang học ở trường khác để đáp ứng nhu cầu học tự chọn. Điểm thu hút nhiều sự quan tâm trong dự thảo là học sinh bậc THCS chỉ học 7 – 8 môn, thay vì phải học 13 môn như hiện nay. Đối với bậc THPT sẽ giảm còn 4 môn.

– Với cấp tiểu học, môn học mới là: Cuộc sống quanh ta và Giáo dục lối sống.Các môn học mới được nêu ra trong dự thảo này cụ thể như sau:

– Với cấp THCS, môn học mới là: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

* Khoa học tự nhiên với cấu trúc nội dung tích hợp chủ đề của các môn Hóa học, Vật lí, Sinh học, Khoa học Trái Đất.

* Khoa học xã hội với cấu trúc nội dung tích hợp từ các môn Lịch sử, Địa lí, cũng như kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học…

– Đối với cấp THPT, môn học mới là Công dân với Tổ quốc. Nội dung chủ yếu là giáo dục nhân cách công dân và giáo dục về quốc phòng – an ninh.

Ngoài ra, dự thảo lần này cũng có nhiều điểm mới như hoạt động trải nghiệm sáng tạo của cấp THPT. Đây là các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa nhằm giúp học sinh phát triển các năng lực, kĩ năng, niềm tin, đạo đức.

CHIA SẺ