Trong Ielts khi nào chúng ta nên luyện đề?

0
246

Trong Ielts khi nào chúng ta nên luyện đề? Nếu bạn học theo phương pháp thông thường, từ luyện kỹ năng tới luyện chiến thuật bài thi, thì cách thức thực hiện việc luyện đề như sau:

– Khi các bạn còn đang luyện kỹ năng thì hãy làm 1-2 đề mỗi tháng, chủ yếu để đo lường tiến độ học kỹ năng của mình.
– Khi các bạn cách ngày thi chừng 2 tháng, hãy bắt đầu làm đề liên tục với 1-2 ngày làm 1 đề.

Trong Ielts khi nào chúng ta nên luyện đề

Một vài sai lầm phổ biến:

– Bạn rất thích luyện đề và ngốn hết tất cả đề thi tốt do Cambridge phát hành (41 đề) trong 2 tuần. Kết quả? Ngay trước khi thi 2 tháng, bạn không còn bộ đề chất lượng nào để luyện cả và phải đi luyện bộ đề ngoài (non-Cambridge). Tất nhiên vẫn có một số đề thi tốt, nhưng mình sẽ chưa đề cập ngay lúc này.
– Bạn chỉ chăm chăm vào kết quả “mình đúng được bao nhiêu câu” mà không quan tâm tới quá trình luyện. Thật ra trong quá trình luyện, sau khi làm hết 1 lượt, bạn phải rà soát từng chỗ một xem mình sai ở đâu và phải làm thế nào để sửa những chỗ sai đó.
– Bạn “thả rông” thời gian. Đây là thói quen xấu, không luyện cho bạn được khả năng lam việc dưới sức ép (ít ra là gần) như phòng thi thật. Đối với mình, với 1 bài 60 phút trong phòng thi, mình luôn tự ép mình luyện ở nhà xong trong 50 phút.
Hướng dẫn theo dõi tiến độ luyện:
– Với tất cả các đề làm xong, bạn cần ghi rõ kết quả từng kỹ năng lại (vào file excel chẳng hạn) để theo dõi tiến độ của mình.
– Bạn có thể lấy điểm trung bình của 3 bài liên tiếp làm căn cứ điểm trung bình trình độ hiện tại của mình và xem nó đang đi theo xu hướng nào (làm cho từng kỹ năng).

VỚITU PHAM
NGUỒNIELTS VIỆT
CHIA SẺ