Mô tả số liệu trong Writing Task 1

0
296

Để viết tốt và đạt điểm cao Task 1, lời khuyên của mình là: Các bạn cần luyện thật tốt việc mô tả một số liệu bằng nhiều cách khác nhau.

Mô tả số liệu trong Writing Task 1

Ví dụ, mình có 1 con số: Số người dùng xe máy ở Việt Nam là 40 triệu người. Mình sẽ cần mô tả được con số này bằng các cách, cấu trúc khác nhau:

  • The number of Vietnamese motorbike users is 40 million.
  • 40 million people in Vietnam use motorbikes.
  • 40 million Vietnamese individuals travel by motorbikes.
  • There are 40 million motorbike users in Vietnam.
  • There are 40 million Vietnamese citizens who use motorbikes.

Hoặc mình có 1 con số khác: Phần trăm dân số thế giới trên 60 tuổi là 20%. Mình cũng cần mô tả được con số này bằng các cách khác nhau:

  • The percentage of people who are over 60 is 20%.
  • People aged over 60 account for 20% of the total world population.
  • Those who are more than 60 years old make up 20% of the population in the world.
  • 20% of the total world population are people aged over 60.

Việc luyện tập này nhằm mục đích gì? Mục đích là để bạn nắm được các cấu trúc khác nhau để mô tả số liệu, dẫn đến việc bài viết của bạn sẽ đa dạng hơn về cấu trúc từ vựngngữ pháp.

Bây giờ, hãy mở một đề Writing Task 1 trong sách ra, chọn 1 số liệu bất kỳ, và luyện mô tả nó theo càng nhiều cách khác nhau càng tốt nhé.

Chúc các bạn thành công!

[irp]