Những cách diễn đạt chuẩn Band 8+ trong Writing Task 1

0
204

Cái bài task 1 khô cứng í, chả interesting gì cả. Bụng bảo dạ, thôi thì đọc mấy bài mẫu ở cuối quyển Cam xem có gì hay không. Xem nó viết thế nào rồi bắt chước.

Lấy tờ giấy cái bút. Ghi ghi chép chép. Phân phân tích tích. Tóm lại mấu chốt điểm cao của loại này chỉ là đưa ra so sánh và nhấn mạnh cho phù hợp.

Biết thế.

Đi ngủ

Sáng dậy, nhẩm nhẩm một lần.

Trên đường đến phòng thi, nhẩm lần nữa.

Trước khi chia tay với tự do, nhẩm lần cuối.

Zời, vào đến là chém. Bài task 1 hôm đấy mình liều. Nó cho 1 line graph với 1 cái table nhỏ. 70% của bài mình chỉ dành để tả 1 đường và phân tích sự phát triển của duy chỉ đường đó. Thế nào mà vẫn 8.

Thôi thì paste lại cho vui chứ giờ đọc mình cũng ko nhớ là dùng thế nào lắm.

 • This was partially true of
 • The situation was particularly (one-sided) in…, when…
 • … as oppsed to…
 • The biggest conflict of opinion concerned…
 • (O) There was some variation in the views of all … for all three categories
 • The mininum … ranged from a low of … to a high of…
 • A similar pattern of …/concerning
 • Interestingly, for all…. surveyed,
 • set… at a lower point than …
 • The gap was particularly wide …
 • Again, this was highest among … and lowest among…
 • X followed a falling trend overall from …% in Y to a projected
 • There were brief increases, followed by more substantial falls
 • X showed a somewhat different trend
 • A small percentage of … opted for…
 • At the other end of the scale,
 • (Pie)
 • A further …% of … is due to
 • Other causes account for … collectively
 • while the import… minimal
 • X and, to a lesser extent,
 • In contrast, the cost of … saw opposite trend
 • Similarly, X saw a rising trend, growing from …% to %
 • In all 3 years, the greatest expenditure was on X
 • While X increased dramatically, there were corresponding drops in…
 • Referring to the …, remain almost constant
 • Nearly double
 • be approximately the same
 • be almost equal to
 • … less than half
 • Just under half
 • Nearly a quarter
 • 1 in 10
 • Fall back to the 1995 figure by 2002
 • grew steadily
 • the growth slowed over the last 2 years
 • the rise was particularly noticeable during … (time)

Hai câu cuối rất dễ dùng, tinh túy, ngắn gọn. Các bạn copy được thì copy ngay nhé. Ai có thời gian tái tạo lại nguyên bản tài liệu này để giảng lại cho các bạn đang ôn thi thì tốt quá. Mình chép ra nửa chừng thế này khó hiểu quá.

Written by Hương Mysheo