Dãy Himalaya

Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Du khách vỡ mộng về những thiên đường du lịch

Santorini, Hy Lạp
Cầu Howrah, Kolkata, Ấn Độ