Săn mây - cưỡi gió ở đỉnh Tà Chì Nhù - Yên Bái

Săn mây – cưỡi gió ở đỉnh Tà Chì Nhù – Yên Bái

Săn mây - cưỡi gió ở đỉnh Tà Chì Nhù - Yên Bái

Săn mây – cưỡi gió ở đỉnh Tà Chì Nhù – Yên Bái