Thủ tục xin cấp miễn thị thực cho người Việt tại Ireland

0
128

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu: (i) có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh và có (ii) Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Người nước ngoài là vợ, chồng con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu: (i) có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh và có (ii) Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

– Người nhập cảnh Việt Nam bằng giấy MTT được tạm trú không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh và được gia hạn không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có lý do chính đáng.

– Giấy miễn thị thực có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu nước ngoài 06 tháng.

  1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực
  2. Đối với người Việt Nam định cư tại Anh và Ireland:
  3. 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn (Quý vị chỉ có thể khai đơn trực tuyến sau khi đã đọc hết phần hướng dẫn và kích chuột vào ô Đồng ý, ở dòng cuối cùng của trang Hướng dẫn. Tờ khai hợp lệ được in ra phải đầy đủ, chính xác các mục theo yêu cầu và hàng mã số (barcode) phải rõ ràng. Trong trường hợp Tờ khai không chính xác, không đầy đủ hoặc không in được hàng mã số, Quý vị cần phải làm lại Tờ khai khác. Quý vị phải khai các thông tin tại mục 12 trong Tờ khai chỉ trong trường hợp có trẻ em có tên trong hộ chiếu của bố/mẹ. Trẻ em đi cùng chuyến nhưng mang hộ chiếu riêng thì phải có Tờ khai riêng, không kê khai trong cùng tờ khai của bố/mẹ hoặc người đỡ đầu.)
  4. 02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nh́n thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);

iii.       Hộ chiếu Anh hoặc Ireland hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của Anh hoặc Ireland. Nộp một bản chính và một bản chụp để lưu hồ sơ. Hộ chiếu Ngoại giao , hộ chiếu Công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt cần xin thị thực tương ứng, không xét cấp Giấy Miễn thị thực

  1. Một trong những giấy tờ sau (xuất trình bản chính và nộp bản chụp hoặc gửi bản chính kèm bản chụp. Đại sứ quán sẽ trả lại bản chính sau khi dán giấy miễn thị thực vào hộ chiếu và giữ lại bản chụp, sao y bản chính để lưu hồ sơ) nếu có:

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

–  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch ViệtNam;

–  Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch ViệtNam;

–  Giấy xác nhận mất quốc tịch ViệtNam;

–   Hộ chiếu ViệtNam(còn hoặc đă hết giá trị);

–   Giấy khai sinh;

–  Chứng minh thư nhân dân,

– Thẻ cử tri mới nhất;

–  Sổ hộ khẩu;

–  Sổ thông hành cấp trước 1975;

–  Thẻ căn cước cấp trước 1975;

–  Trích lục bộ khai sinh cấp trước 1975;

–   Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Anh và Irelend cấp trong đó ghi người được cấp giấy tờ có quốc tịch gốc hoặc gốc ViệtNam(được dùng để tham khảo).

  1. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì thay thế bằng một trong những giấy tờ sau:

–   Giấy bảo lănh theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn của Hội đoàn của người Việt Nam (Hội đoàn này thành lập theo luật pháp của Anh hoặcIreland)

–   Giấy bảo lănh của một công dân ViệtNam theo mẫu tại trang web http://mienthithucvk.mofa.gov.vn, kèm theo bản sao trang nhân thân quyển hộ chiếu ViệtNam của người đó (đề nghị mang theo bản chính hộ chiếu ViệtNam để so sánh) hoặc chứng minh thư nhân dân của người đó.

  1. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cưở nước ngoài, hồ sơ gồm:

–       01Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu tại trang Web: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn ).

–      02 tấm ảnh mầu mới chụp cỡ 4×6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh để rời);

 Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Giấy thông hành (Travel Document) không được chấp nhận xét cấp Giấy Miễn thị thực. Hộ chiếu Ngoại giao , hộ chiếu Công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt cần xin thị thực tương ứng, không xét cấp Giấy Miễn thị thực

  1. Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người ViệtNamđịnh cư ở nước ngoài sau đây (xuất trình bản chính và nộp bản sao hoặc gửi bản chính kèm bản sao. Đại sứ quán sẽ trả lại bản chính sau khi dán giấy miễn thị thực vào hộ chiếu và giữ lại bản sao để lưu hồ sơ):

     – Giấy tờ đăng ký kết hôn;

– Giấy khai sinh;

– Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con.

II. Việc cấp lại, cấp từ lần 2 Giấy miễn thị thực:

Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực; Giấy miễn thị thực hết giá trị hoặc hộ chiếu được cấp mới) và hồ sơ miễn thị thực lần một đã nộp tại Sứ quán,  đương đơn chỉ cần làm một tờ khai, nộp hộ chiếu có miễn thị thực cũ  và không cần xuất trình giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng của người Việt Nam khi xin cấp lại Giấy miễn thị thực, đề nghị gửi bản chụp Giấy đăng ký kết hôn để Đại sứ quán thông báo về cơ quan chức năng trong nước.

Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực hoặc Giấy miễn thị thực hết giá trị) do cơ quan đại diện khác cấp (không phải do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Ailen cấp), người đề nghị nộp hồ sơ và giải quyết như cấp lần đầu.

III. Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

Khoảng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thời gian xử lý có thể lâu hơn do phải gửi thông tin về cơ quan có thẩm quyền trong nước xét duyệt.

  1. Lệ phí:. Nếu gửi qua bưu điện, đề nghị gửi cheque, postal order hoặc bank draft. + 01 phong bì có ghi chính xác, rõ ràng địa chỉ người nhận. Cần biết thêm thông tin chi tiết và lệ phí xin liên hệ consular@vietnamembassy.org.uk

Nguồn: Vietnamembassy.Org.Uk