Một người Việt tử vong trong vụ tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật

Một người Việt tử vong trong vụ tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật

Một người Việt tử vong trong vụ tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật

Một người Việt tử vong trong vụ tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật