Đức Giáo Hoàng Francis rửa chân cho người tị nạn

Đức Giáo Hoàng Francis rửa chân cho người tị nạn

Đức Giáo Hoàng Francis rửa chân cho người tị nạn
Đức Giáo Hoàng Francis rửa chân cho người tị nạn