Giáo hoàng tạm tha thứ việc phá thai

0
109

Giáo hoàng Francis tuyên bố các linh mục Thiên Chúa giáo sẽ được phép tha thứ cho những phụ nữ phá thai và cả bác sĩ thực hiện việc này.

Đức giáo hoàng Francis tạm tha việc phá thai

Tuy vậy, đây chỉ là biện pháp tạm thời cho Năm Thánh sắp tới, từ 8/12 đến 26/11/2016.

Trong Thiên Chúa giáo, phá thai là tội nặng đủ để bị dứt phép thông công.

Giáo hoàng nói nhiều phụ nữ “tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác”.

Việc tạm nới lòng quy tắc được xem là chuyển biến lớn trong chính sách của Giáo hội.

Năm Thánh của Giáo hội Công giáo thường diễn ra 25 năm một lần, nhưng năm nay, sự kiện này được Giáo hoàng Francis quyết định.

Theo: BBC