12.200 người tị nạn đổ vào Munich hôm thứ bảy

12.200 người tị nạn đổ vào Munich hôm thứ bảy

12.200 người tị nạn đổ vào Munich hôm thứ bảy

12.200 người tị nạn đổ vào Munich hôm thứ bảy