Cháy rừng ở bang California, hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi

Cháy rừng ở bang California, hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi

Cháy rừng ở bang California, hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi

Cháy rừng ở bang California, hàng trăm căn nhà bị thiêu rụi