Dư luận Anh phản đối đề xuất thắt chặt visa với du học sinh

Dư luận Anh phản đối đề xuất thắt chặt visa với du học sinh