Malaysia bắt 3 người liên hệ tới vụ đánh bom ở Thái Lan

Malaysia bắt 3 người liên hệ tới vụ đánh bom ở Thái Lan

Malaysia bắt 3 người liên hệ tới vụ đánh bom ở Thái Lan

Malaysia bắt 3 người liên hệ tới vụ đánh bom ở Thái Lan