Mỹ xem xét nhận thêm người tị nạn Syria

Mỹ xem xét nhận thêm người tị nạn Syria

Mỹ xem xét nhận thêm người tị nạn Syria

Mỹ xem xét nhận thêm người tị nạn Syria