Nhiều du khách châu Á bị thương trong vụ nổ ở Thái Lan

Nhiều du khách châu Á bị thương trong vụ nổ ở Thái Lan