Quân đội TQ xác nhận có hoá chất xyanua tại hiện trường vụ nổ

Quân đội TQ xác nhận có hoá chất xyanua tại hiện trường vụ nổ

Quân đội TQ xác nhận có hoá chất xyanua tại hiện trường vụ nổ

Quân đội TQ xác nhận có hoá chất xyanua tại hiện trường vụ nổ