Rớt máy bay quân sự ở Afghanistan, ít nhất 17 người chết

Rớt máy bay quân sự ở Afghanistan, ít nhất 17 người chết

Rớt máy bay quân sự ở Afghanistan, ít nhất 17 người chết