Taliban tấn công nhà tù, phóng thích hàng trăm tù nhân

Taliban tấn công nhà tù, phóng thích hàng trăm tù nhân

Taliban tấn công nhà tù, phóng thích hàng trăm tù nhân

Taliban tấn công nhà tù, phóng thích hàng trăm tù nhân