Thay đổi gì trong quy định về VISA du học sinh Tier 4?

0
63

Chính phủ đã chính thức thông báo những thay đổi về luật Di trú vào ngày 13/7 vừa qua. Rất nhiều thay đổi đã nhắm vào Tier 4 – nhóm của du học sinh tại Anh, với những nội dung chính sau:

1. Từ tháng 8 này, tân sinh viên tại các trường công lập sẽ không được phéo đi làm thêm. Quy định này được áp dụng nhằm cân bằng cách đối xử giữa sinh viên trường tư – sinh viên đã không được phép lao động trong quá trình học tập, với sinh viên các trường công lập – những người cho tới trước quy định này vẫn được phép lao động 10 giờ một tuần trong các học kỳ và làm việc toàn bộ thời gian các kỳ nghỉ.

thay-doi-gi-trong-quy-dinh-ve-visa-du-hoc-sinh-tier-4

2. Từ tháng 8 này, chỉ co phép sinh viên đăng ký khóa học mới ở cùng cấp bậc và có liên kết với khóa cũ, hoặc phải được sự xác nhận của nhà trường rằng việc học thêm khóa này sẽ hỗ trợ cho con đường sự nghiệp của sinh viên. Đơn vị chức trách sẽ tiến hành thẩm tra độ tin cậy và nhà trường nào có dấu hiệu gian dối sẽ chịu kỷ luật.

3. Từ tháng 9 năm nay, sinh viên các trường Cao Đẳng ̣(college) sẽ phải rời khỏi Anh quốc ngay sau khi kết thúc khóa học dự kiến, trừ trường hợp cơ sở đào tạo đang học được Bộ Nội vụ thừa nhận là một bộ phận cấu thành của

một cơ sở đào tạo Đại học và khóa học đang học được coi là một phần liên thông lên bậc Đại học. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, việc xin học lên cấp cao hơn chỉ được thực hiện sau khi sinh viên đã rời khỏi Anh quốc.

4. Từ tháng 9, cấm sinh viên đổi hệ VISA sang Nhóm (Tier) 2 hoặc 5 khi còn ở Anh, và họ chỉ được đăng ký nhóm VISA này khi đã rời khỏi Anh.

5. Từ tháng 9, giảm thời gian tối đa cho việc học từ Đại học trở lên từ 3 năm xuống còn 2 năm. Đây là con số tương đương với thời gian một sinh viên bản địa cần để học cao lên.

6. Từ mùa thu này, không cho phép người phụ thuộc của Tier 4 được làm các công việc chân tay, không đòi hỏi đào tạo. Nhưng đối tượng phụ thuộc này có thể làm bán thời gian hoặc toàn thời gian các công việc yêu cầu đào tạo.

Những thay đổi trên dự kiến sẽ giúp giảm tình trạng lợi dụng nhập cư để hưởng chính sách phúc lợi của Anh, để dành cơ hội theo học tại đây cho những du học sinh có năng lực thực sự.

Theo GOV.UK