Thuyền lật ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thuyền lật ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thuyền lật ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Thuyền lật ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng