Cô giáo “Lăng mạ” học sinh: Cô giáo sai liệu học sinh có đúng?

Cô giáo “Lăng mạ” học sinh: Cô giáo sai liệu học sinh có đúng?