Đại sứ quán Ireland thăm và làm việc tại trường tại trường đại học Trà Vinh

Đại sứ quán Ireland thăm và làm việc tại trường tại trường đại học Trà Vinh