kho-nuot-voi-du-an-xay-tuong-dai-nghin-ty-ho-chi-minh-1

Một tượng đài Hồ Chí Minh tại Vinh.
Một tượng đài Hồ Chí Minh tại Vinh.