Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan