Tàu chống ngầm của Nga cập cảng Đà Nẵng

Tàu chống ngầm của Nga cập cảng Đà Nẵng

Tàu chống ngầm của Nga cập cảng Đà Nẵng