[Phim ngắn] Thời hạn của tình yêu và những chiếc nhẫn

[Phim ngắn] Thời hạn của tình yêu và những chiếc nhẫn